Photonics and Web Engineering 
Research Group


Zespół PERG zaprasza studentów i doktorantów do współpracy

PERG to jeden z najlepszych Zespołów studenckich i  doktoranckich
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Oferujemy tematy prac dyplomowych inż. i mgr z :
Projektowania prefesjonalnych systemów WWW, Inżnierii Internetu
Projektowanie i wykonywanie bardzo złożonych systemów elektronicznych na Alterze i Xilinxie (Virtex, Stratix)
Multigabitowe systemy transmisji fotonicznej, Sieci optyczne, Światłowody
Internetowe Systemy Telemetryczne, Optyczny INTERNET Terabitowy
Elektronika i fotonika dla eksperymentów fizyki wysokich energii oraz astronomii
Przyjdź do nas na studia III Stopnia! Dołączysz do sporej grupki aktywnych doktorantów
Wyjedź z naszymi magistrantami i doktorantami do Genewy, Helsinek, Hamburga, Bari, La Silla i Las Campanas w Chile...
Zobacz kto zrobił i robi u nas dyplomy (inżynierskie, magisterskie i doktorskie) i jaką tematykę oferujemy.
Przyjdź do nas ze swoim własnym tematem. Odpowiemy czy potrafimy Ci pomóc.
Współpracujemy z fizykami, chemikami, specjalistami od inżynierii  srodowiska, znakomitymi programistami, firmami IT

Jeśli znasz dobrze angielski, obronisz pracę dyplomową w tym języku.

Zanim się zdecydujesz porozmawiaj ze studentami i doktoranytami PERGu, nie popełnisz błędu przy wyborze.

Listę osób znajdziesz na naszych serwerach.Organizujemy coroczne międzynarodowe Sympozja Naukowe w WILDZE (serwer ISE)
w Osrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej
Prace Sympozjum publikujemy w:
Serii Proceedings of SPIE oraz w miesięczniku ELEKTRONIKA
a także w Kwartalniku Elektroniki i Telekomunikacji PAN
Uczestniczymy w kilku dużych programach międzynarodowych:
ZEUS, CMS, CMS-CERN

, TESLA, ASTRO, PI of the SKY, Gamma Ray Burst GRB RAPTOR, ...


 

Zespół PERG współtworzy międzyuczelniany Zespół Badawczy WARSAW ELHEP GROUP

Z Zespołem PERG związana jest działalność Polskiej Grupy Studentów i Doktorantów Członków IEEE oraz SPIE.

PERG closely cooperates with IEEE Poland Section and SPIE Poland Chapter


PERG invites students to co-operate
PERG is one of the best groups at the Faculty of Electronics and Information Technologies
Warsaw University of Technology.
We invite you to visit our web servers: NMS@ISE, Hegemon@ISE
Be part of our team, join our effort to build the best students' site on the web.
Our interests are: web engineering, network measurement systems and photonics,
advanced electronics for high energy physics (HEP) experiments and astronomy.
We have quite satisfactory tools and there is a magnificent research atmosphere in our laboratory.
Do your B.Sc.Eng., M.Sc and Ph.D. thesis in our Group.
We organize international annual Symposia in WILGA with proceedings published in SPIE

Read, please, one of our recent SPIE Proc. Editorials,

where you may find description of WILGA Symposium technical scope and history.
We participate in several big international research programs

ZEUS, CMS, CMS-CERN, TESLA, ASTRO, PI of the SKY, Gamma Ray Burst GRB RAPTOR, ...


PERG & ELHEP papers, presentations and activities

 


PERG, ISE, WEiTI, PW, room 238, 133p

WARSAW ELHEP GROUP
tel. 0-prefix-22-660-7986, 660-7738, fax. 825-23-00
email: photonics@ise.pw.edu.pl
Nowowiejska 15/19, PL-00-665 Warsaw, Poland

by R.S.Romaniuk