Dr inż. Tomasz Traczyk

Jestem profesorem uczelni w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW.

Krótki życiorys

Studiowałem na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracę magisterską z dziedziny regulacji predykcyjnej obroniłem w 1984 roku.  Od roku 1984 pracuję w Instytucie Automatyki Politechniki Warszawskiej, początkowo na stanowisku technicznym, a od 1987 na stanowisku dydaktycznym. W 1992 roku obroniłem pracę doktorską z dziedziny automatyki pt. Wielowarunkowe algorytmy regulacji predykcyjnej; promotorem pracy był doc. dr Jerzy Pułaczewski.
Zajęcia dydaktyczne prowadziłem początkowo z zakresu sterowania, a od roku 1992 prowadzę wykłady dotyczące baz danych.
Uczestniczę w licznych projektach badawczych i wdrożeniowych (często jako główny wykonawca) z dziedziny baz danych i systemów informacyjnych.

Obecnie pełnię także funkcje wicedyrektora Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej ds. dydaktycznych i kierownika studiów podyplomowych Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych.

Zainteresowania zawodowe

Publikacje i inne osiągnięcia

Zainteresowania pozazawodowe

Śpiew (muzyka dawna, śpiew: od chorału gregoriańskiego po piosenki ludowe i turystyczne); turystyka kwalifikowana i krajoznawstwo (zwłaszcza Beskid Niski).